Od 2011 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umożliwia złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie oraz dopłaty rolnośrodowiskowe za pomocą formularza internetowego.
Do złożenia takiego wniosku nie będzie wymagany podpis elektroniczny.

Aby móc skorzystać z formularza internetowego, rolnik będzie musiał złożyć wniosek do kierownika biura powiatowego o nadanie loginu i hasła do systemu.
Hasło takie powinno być nadane rolnikowi max. w przeciągu 14 dni od złożenia wniosku, po czym będzie przesłane drogą pocztową bądź po wyrażeniu chęci na adres e-mail.

Wniosek o nadanie loginu i hasła

Instrukcja wypełniania wniosku

System informatyczny ARiMRFree web hostingWeb hosting